www.adviser.com.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Fandrey
Podczas ponad trzydziestoletniej praktyki zawodowej miałem przyjemność świadczyć pomoc prawną Klientom na podstawie stałych oraz jednorazowych umów o współpracy.

Posiadam doświadczenie w zakresie:
  • bankowości i finansów, w szczególności doradztwie przy udzielaniu kredytów niestandardowych, factoringu, finansowania leasingu, obrocie wierzytelnościami (w tym długiem Skarbu Państwa), zabezpieczeń transakcji bankowych, wekslach, współpracy przy tworzeniu regulaminów oraz instrukcji poszczególnych usług bankowych,
  • obrotu papierami wartościowymi, tworzenia prospektów emisyjnych spółek giełdowych i memorandów informacyjnych, emisji obligacji i innych papierów dłużnych, nabywania akcji spółek celem ich przejęcia,
  • więcej...